Styrelsen / Board

For information in English on the Planet Kids board, follow this link.

Tillsammans med rektorn är tre föräldrar med i förskolans styrelse som leder och sköter skolan. Styrelsemedlemmarna röstas fram och väljs varje år. Varje styrelsemedlem har ett speciellt ansvar: ekonomi, intagningar, underhåll, sekreterare, personal, rektor och ordförande. Styrelsen möts en gång i månaden i två timmar.

 

%d bloggers like this: