Styrelsen / Board

For information in English on the Planet Kids board, follow this link.

Tillsammans med huvudläraren är fyra föräldrar med i förskolans styrelse som leder och sköter skolan. Styrelsemedlemmarna röstas fram och väljs varje år. Varje styrelsemedlem har ett speciellt ansvar: ekonomi, intagningar, underhåll, sekreterare, personal, huvudlärare och ordförande. Styrelsen möts en gång i månaden i två timmar.