Språk / Language

For more information on how we work with English and Swedish as well as provide support to the other home languages at Planet Kids follow this link.

Planet Kids är en språkinriktad förskola som tidigare har haft fokus enbart engelska. Under senaste åren har vi introducerat mer och mer svenska i verksamheten för att skapa en tvåspråkig miljö för barnen som oftast har engelska som modersmål hemma och bor i Sverige. Vi jobbar även med de andra modersmålen som finns i barngruppen.