Intresse anmälan / Admissions

For more information on how to register your child in the nursery’s queue, please visit this link.

Planet Kids är med i det gemensamma ansökningssystem som finns på stockholm.se. Under året kommer vi att ordna ett antal öppet hus för intresserade familjer. För mera information om öppet hus eller frågor kring vår kö, maila pknursery@gmail.com.

Våra urvalsgrunder vid placering av barn är förenliga med skollagen och Stockholm stads regler för intagning och plats i förskola.  Barn med syskon i samma hushåll som redan är palcerade på förskolan får förtur till följd av barn med längst kötid till förskolan.

%d bloggers like this: